Award Winners

Livaić Leon

1. Place U20 Livaić Leon – ChessBase 13 Premium Package

2. mjesto U20 - Sokač Marko - Premium memberchips playchess.com

2. Place U20 – Sokač Marko – Premium memberchips playchess.com

3. mjesto U20 -Vranković Ivan -Premium memberchips playchess.com

3. Place U20 -Vranković Ivan -Premium memberchips playchess.com

1. mjesto U16 - Muha Miljenko - ChessBase 13 Start Package

1. Place U16 – Muha Miljenko – ChessBase 13 Start Package

2. mjesto U16 - Ščulac Zvonimir - Premium memberchips playchess.com

2. Place U16 – Ščulac Zvonimir – Premium memberchips playchess.com

3. mjesto  U16 - Paradžik Berislav - Premium memberchips playchess.com

3. Place U16 – Paradžik Berislav – Premium memberchips playchess.com

1. Place U12 - Bouslimi Nabil - Komodo 9

1. Place U12 – Bouslimi Nabil – Komodo 9

2. mjesto U12 - Bunoust Lucas  Premium memberchips playchess.com

2. Place U12 – Bunoust Lucas Premium memberchips playchess.com

3. Place U12 Denić Marin - Premium memberchips playchess.com

3. Place U12 Denić Marin – Premium memberchips playchess.com

1. Place U10 - Bevanda Ema - Deep Fritz 14

1. Place U10 – Bevanda Ema – Deep Fritz 14

2. Place U10 - Mijić Karlo - Premium memberchips playchess.com

2. Place U10 – Mijić Karlo – Premium memberchips playchess.com

3. Place U10 - Vučenović Damian - Premium memberchips playchess.com

3. Place U10 – Vučenović Damian – Premium memberchips playchess.com

Najuspješnija djevojka U10: Kovač Petra - Premium memberchips playchess.com

The most successful girl U10: Kovač Petra – Premium memberchips playchess.com

Najuspješnija djevojka U12: Kokša Jelena - Premium memberchips playchess.com

The most successful girl U12: Kokša Jelena – Premium memberchips playchess.com